SoZorg is …

SoZorg biedt coaching in de vorm van gesprekken en trainingen. Bij SoZorg kan coaching worden gecombineerd met het wonen in woongemeenschappen waar mensen voor korte of langere tijd terecht kunnen.

sozorg-is

Aan de woongemeenschappen van SoZorg wordt leiding gegeven door een leidinggevende of een leidinggevend echtpaar, samen met een team van kernbewoners. Binnen SoZorg zijn verschillende soorten woongemeenschappen: woongemeenschappen waar mensen op grond van een eigen bijdrage coaching ontvangen en woongemeenschappen waar mensen op grond van een indicatie vanuit de WMO (PGB, ZIN) of WLZ begeleiding ontvangen.

De coaching in en buiten de woongemeenschappen wordt gegeven door deskundige en ervaren hulpverleners vanuit een Bijbelse visie.

De woongemeenschappen van SoZorg zijn christelijke woongemeenschappen. Sozo is het woord dat in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel gebruikt wordt voor redding, genezing, bevrijding, herstel en compleet worden. Bij SoZorg brengen we die Bijbelse visie op redding en genezing in de praktijk.