Visie

Wat maakt SoZorg zo bijzonder?
Visie

Ieder mens is bestemd om te leven in vreugdevolle en liefdevolle verbinding met God en anderen maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De Bijbel heeft veel te zeggen over God's plan voor groei en herstel van mensen. Het Griekse woord 'sozo' staat voor herstel, genezing, redding en bevrijding. Herstel voor de hele mens dus! Bij SoZorg geloven we in het herstel dat de Bijbel belooft. Vandaar de naam SoZorg.

Mensen komen bijna uitsluitend tot groei en herstel binnen een gezonde gemeenschap. Coaching en therapie kunnen daar een goede aanvulling op zijn maar zijn er geen vervanging voor. SoZorg biedt daarom ook de mogelijkheid om een periode te wonen in één van de SoZorg woon- en leefgemeenschappen.

Groei en herstel gaan hand in hand en beiden kosten tijd. Dat wordt weleens vergeten. Omdat we ons leven lang groeien, maken we ons leven lang herstel mee.

SoZorg heeft een unieke methode ontwikkeld die mensen helpt om een gezonde basis in hun leven te leggen. Aan de hand van die methode zijn al veel mensen geholpen. Een leven in vreugdevolle en liefdevolle verbinding met God en anderen is dichterbij dan je denkt. 

 

Om te kunnen groeien en tot herstel te komen is het net zo belangrijk om te mogen geven als te kunnen ontvangen. Bij SoZorg geloven we er dus niet in dat je als cliënt alleen in de ontvangende modus mag zitten. Ieder draagt zijn steentje bij in de woongemeenschap. Bij SoZorg zijn we er met elkaar en voor elkaar. 

Net zoals het belangrijk is om als mens deel te zijn van een groep mensen, is het belangrijk dat een groep deel uitmaakt van een grotere groep. Elke woongemeenschap staat daarom in verbinding met één of meer lokale kerken. Daarnaast doe je mee in de samenleving door dagbesteding of (vrijwilligers-) werk. 

Tot slot geloven we bij SoZorg dat het gezond is om niet alleen contact te hebben met mensen van je eigen leeftijd maar ook deel te zijn van een gemeenschap waar meerdere generaties bij betrokken zijn. Daarom vind je bij SoZorg mensen van alle leeftijden.

 

"Zonder vriendschap zou niemand het leven verkiezen, zelfs al bezat hij verder alles!"

Augustinus