Visie

Wat maakt SoZorg zo bijzonder?
Visie

Mensen komen bijna uitsluitend tot groei en herstel binnen een gezonde gemeenschap. Coaching en therapie kunnen daar een goede aanvulling op zijn maar zijn er geen vervanging voor. SoZorg biedt daarom ook de mogelijkheid om een periode te wonen in één van de SoZorg woon- en leefgemeenschappen.

Groei en herstel gaan hand in hand en beiden kosten tijd. Dat wordt weleens vergeten. Omdat we ons leven lang groeien, maken we ons leven lang herstel mee.

Om te kunnen groeien en tot herstel te komen is het net zo belangrijk om te mogen geven als te kunnen ontvangen. Bij SoZorg geloven we er dus niet in dat je als cliënt alleen in de ontvangende modus mag zitten. Ieder draagt zijn steentje bij in de woongemeenschap. Bij SoZorg zijn we er met elkaar en voor elkaar. 

Net zoals het belangrijk is om als mens deel te zijn van een groep mensen, is het belangrijk dat een groep deel uitmaakt van een grotere groep. Elke woongemeenschap staat daarom in verbinding met één of meer lokale kerken. Daarnaast doe je mee in de samenleving door dagbesteding of (vrijwilligers-) werk. 

Tot slot geloven we bij SoZorg dat het gezond is om niet alleen contact te hebben met mensen van je eigen leeftijd maar ook deel te zijn van een gemeenschap waar meerdere generaties bij betrokken zijn. Daarom vind je bij SoZorg mensen van alle leeftijden.

 

Contact

SoZorg
Neem rechtstreeks contact op via de woonlocaties hieronder of via info@sozorg.nl

info@sozorg.nl

Over SoZorg

Wij zijn mensen die hun leven delen in gemeenschappen gericht op groei en herstel vanuit ons geloof in Jezus Christus

Volg ons!

SoZorg Gorinchem

Zustersteeg 10
4201 EJ Gorinchem
0183 8227 51

SoZorg Gouda

Ronsseweg 5-1
2803 ZA Gouda
06 11 84 74 02

top