Insluitingscriteria en uitsluitingscriteria

criteria

Op een aantal locaties van SoZorg wordt zorg verleend aan mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN). Deze insluitingscriteria zijn voor deze locaties van toepassing.

De volgende insluitingscriteria zijn van toepassing:

 • Stichting SoZorg (SoZorg) verleent hulp aan mensen waarbij sprake is van één of meer van de volgende problematieken:

  • Psychiatrische problematiek die (vaak langdurig) behandeld is en waarvan  de prognose is dat er meerdere jaren tot levenslang zorg verleend dient te worden. Er kan nog sprake zijn van enige behandeling die plaatsvindt in de 1e of 2e lijn bij de lokale GGZ of een onafhankelijk behandelaar.

  • Verslavingsproblematiek waarbij er geen actief middelengebruik plaatsvindt.

  • Psychosociale problemen zoals (maar niet uitsluitend) identiteitsproblemen, relatieproblemen, burn-out.

 • Er is sprake van een motivatie om, al dan niet tijdelijk, in een gezamenlijke woonvorm te wonen en bij te dragen aan de gemeenschappelijkheid.

 • De nadrukkelijke wens is aanwezig om professionele zorg te ontvangen in overeenstemming met Bijbelse principes.

 

Daarnaast geldt voor mensen die vanuit een persoonsgebonden budget hulp zoeken:

 • SoZorg verleent zorg aan mensen met een indicatie van GGZ3c tot en met GGZ6c die de functie ‘verblijf’ in hun indicatie hebben.

 • SoZorg is zich er van bewust dat het plaatsen van mensen in een categorie lang niet altijd recht doet aan de eigenheid van mensen en staat daarom open voor aanmeldingen van mensen die een PGB op LVG of VG grondslag hebben maar voor wie een zuivere LVG of VG woonsetting minder geschikt is.

 

De volgende uitsluitingscriteria zijn van toepassing:

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met een GGZ-7c indicatie.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met actief middelengebruik die een behandelsetting nodig hebben of die structureel willen gebruiken. Middelengebruik wordt als contra-indicatief gezien voor de therapeutische kwaliteit van de setting.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met ernstige agressieproblemen.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met actieve psychose.

 • SoZorg is niet bevoegd om zorg te bieden aan mensen die middelen en maatregelen nodig hebben om een goede kwaliteit van leven te faciliteren.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen die geen baat hebben bij of niet willen bijdragen aan het wonen in een gemeenschappelijke setting of die door hun persoonlijkheidssamenstelling een actieve negatieve invloed hebben op de sfeer en kwaliteit van een woonlocatie.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen die vanuit anti-christelijke opvattingen uitdrukkelijk ageren tegen christelijke onderdelen die binnen de woonsetting als waardevol worden beschouwd.