Insluitingscriteria en uitsluitingscriteria

criteria

Op een aantal locaties van SoZorg wordt zorg verleend aan mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN). Deze insluitingscriteria zijn voor deze locaties van toepassing.

De volgende insluitingscriteria zijn van toepassing:

 • Stichting Sozorg verleent zorg aan mensen met een indicatie gesteld door de afdeling WMO van de plaatselijke gemeente. Dit kan een indicatie Beschermd Wonen (BW) of beschut wonen zijn.

 • Er is sprake van een motivatie om, al dan niet tijdelijk, in een gezamenlijke woonvorm te wonen en bij te dragen aan de gemeenschappelijkheid.

 • De nadrukkelijke wens is aanwezig om professionele zorg te ontvangen in overeenstemming met Bijbelse principes.

 

Daarnaast geldt voor mensen die vanuit een persoonsgebonden budget hulp zoeken:

 • SoZorg verleent zorg aan mensen met een indicatie van GGZ3c tot en met GGZ6c die de functie ‘verblijf’ in hun indicatie hebben.

 • SoZorg is zich er van bewust dat het plaatsen van mensen in een categorie lang niet altijd recht doet aan de eigenheid van mensen en staat daarom open voor aanmeldingen van mensen die een PGB op LVG of VG grondslag hebben maar voor wie een zuivere LVG of VG woonsetting minder geschikt is.

 

De volgende uitsluitingscriteria zijn van toepassing:

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met actief middelengebruik die een behandelsetting nodig hebben of die structureel willen gebruiken. Middelengebruik wordt als contra-indicatief gezien voor de therapeutische kwaliteit van de setting.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met ernstige agressieproblemen.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen met actieve psychose.

 • SoZorg is niet bevoegd om zorg te bieden aan mensen die middelen en maatregelen nodig hebben om een goede kwaliteit van leven te faciliteren.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen die geen baat hebben bij of niet willen bijdragen aan het wonen in een gemeenschappelijke setting of die door hun persoonlijkheidssamenstelling een actieve negatieve invloed hebben op de sfeer en kwaliteit van een woonlocatie.

 • SoZorg verleent geen zorg aan mensen die vanuit anti-christelijke opvattingen uitdrukkelijk ageren tegen christelijke onderdelen die binnen de woonsetting als waardevol worden beschouwd.

Contact

SoZorg
Neem rechtstreeks contact op via de woonlocaties hieronder of via info@sozorg.nl

info@sozorg.nl

Over SoZorg

Wij zijn mensen die hun leven delen in gemeenschappen gericht op groei en herstel vanuit ons geloof in Jezus Christus

Volg ons!

SoZorg Gorinchem

Zustersteeg 10
4201 EJ Gorinchem
0183 8227 51

SoZorg Gouda

Ronsseweg 5-1
2803 ZA Gouda
06 11 84 74 02

top